Hvem har ansvar for hva?

Kommunikasjon mellom skole og hjem er et av våre viktigste satsingsområder. Når du har ungdom i videregående skole ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert som foresatte.

Skolen vår er organisert etter trinn. Vi har en avdelingsleder for hvert trinn som har ansvar for elevoppfølginga på trinnet. Tilknyttet hvert trinn er det også en miljøarbeider og en rådgiver. Disse vil følge trinnet gjennom 3 år og ha god oversikt over elevenes behov. 

Ta gjerne kontakt med skolen om du har spørsmål.

Avdelingsledere, rådgivere og miljøterapeuter skoleåret 2022/2023:

Vg1: avdelingsleder Therese Figenschou, rådgiver Jan Bjørnstad og miljøterapeut Catharina Vonheim

Vg2: avdelingsleder Kari Kristensen, rådgiver Marita Jensen og miljøarbeider Julie Jørgensen Jensen

Vg3: avdelingsleder Kari Ingebrigtsen, rådgiver Marte Solbu og miljøterapeut Edd Gansmoe

MDD: avdelingsleder Jeanette S. Flosand,  rådgiver Janne Gärtner, miljøterapeut Beathe Olsen, miljøterapeut Ann Kirsti og Gamst og miljøarbeider Harald Hansen

Skolen har beredskapsplaner for ulike alvorlige hendelser som kan oppstå i skolehverdagen. Dersom du har spørsmål eller bekymringer rundt beredskap ved skolen, ta kontakt med rektor.

 

Her finner du informasjon om VIS

Til toppen