Hvem har ansvar for hva?

Kommunikasjon mellom skole og hjem er et av våre viktigste satsingsområder. Når du har ungdom i videregående skole ønsker vi at det skal være enkelt å holde seg orientert som foresatte.

Skolen vår er organisert etter trinn. Vi har en avdelingsleder for hvert trinn som har ansvar for elevoppfølginga på trinnet. Tilknyttet hvert trinn er det også en rådgiver. Disse vil følge trinnet gjennom 3 år og ha god oversikt over elevenes behov. 

Ta gjerne kontakt med skolen om du har spørsmål.

Avdelingsledere, rådgivere og miljøterapeuter skoleåret 2023/2024:

Vg1 studiespesialisering (ST): avdelingsleder Kari Ingebrigtsen, rådgiver Marte Solbu

Vg2 (ST): avdelingsleder Therese Figenschou, rådgiver Jan Bjørnstad 

Vg3 (ST): avdelingsleder Kari Kristensen

I tillegg har vi våre miljøterapeuter og miljøarbeidere på ST: Julie Jørgensen Jensen og Edd Gansmoe

Musikk, dans og drama: avdelingsleder Jeanette S. Flosand,  rådgiverne Beathe Olsen og Ann Kirsti Gamst og miljøarbeider Harald Hansen

Artikkelliste