Beredskap ved hendelser

Skolen har beredskapsplaner for ulike alvorlige hendelser som kan oppstå i skolehverdagen. Dersom du har spørsmål eller bekymringer rundt beredskap ved skolen, ta kontakt med rektor.

Skolen øver jevnlig på ulike alvorlige hendelser. 

Skolen har en egen beredskapsgruppe. 

Skolen har jod tabletter tilgjengelig til elevene. Mer info finner du her