Visma InSchool informasjon

Her finner du informasjon om VIS

På grunn av GDPR og etter pålegg fra datatilsynet er muligheten for foresatte til å se detaljert fravær fjernet. Dette innebærer at det ikke lenger er mulig for foresatte til å levere egenmelding på vegne av elevene.

Foresatte vil se fraværet i historikk, men ikke detaljer.

Vurdering, og orden adferd vil også  bli usynlig for foresatte etter hvert. Men dette omfatter kun underveisvurderinger og ordens/adferds anmerkninger, da terminkarakterer og sluttkarakterer fortsatt vil være tilgjengelig for foresatte under historikk.

Mer informasjon om Visma InSchool finner du her