Handlingsplan og styringsdokumenter

Troms og Finnmark fylkeskommunes strategi for handlingsplaner og planverk er under utvikling. Siden oppdateres i løpet av våren 2021.

Læreplanverk fra Udir

Opplæringsloven

Til toppen