Handlingsplan og styringsdokumenter

Skolen har bestemt seg for to satsningsområder skoleåret 2023-2024: 

Vurdering som integrert del av læringsprosessen i henhold til ny forskrift og helhetlig utvikling av trygge og gode læringsmiljø.

SATSINGSOMRÅDE 23-24 FOR KONGSBAKKEN VGS

HENSIKT:

Skolens felles satsingsområde skal gi retning i arbeidet i faglag, seksjonsmøter, avdelingsmøter, plenumsmøter og plandager.

Vi bruker lærende møter som prinsipp: Alltid forberedelse til møtene. Dele positive fremfor negative erfaringer. Være på jakt etter sammenhenger mer enn årsaker. Spørrende og reflekterende holdning til egen og andres praksis. Kollektivt ansvar. Markere milepæler.

Læring er noe som skjer gjennom aktiv deltagelse i læringsfelleskap. Læring er en skapende, utforskende prosess som skjer i kommunikasjon og samarbeid med andre. Læring er en kognitiv prosess hvor elevene utvikler dybdeforståelse og utvikler aktivt eierskap til egen læring.

SKOLENS SATSINGOMRÅDER SKOLEÅRET 2023-2024

1. Vurdering som integrert del av læringsprosessen i henhold til ny forskrift- Læringsfremmende vurdering.

Mål:

  • Utvikle tolkningsfelleskap for vurderingspraksis – sluttvurdering
  • Utvikle tolkningsfelleskap for vurderingspraksis - underveisvurdering

2. Helhetlig utvikling av trygge og gode læringsmiljø

Mål:

  • For elever - utvikle trygge og gode læringsmiljø
  • For ansatte - utvikle et godt arbeidsmiljø

Læreplanverk fra Udir

Opplæringsloven

strategi vgo (PDF, 234 kB)