VELKOMMEN TIL ÅPEN DAG PÅ KONGSBAKKEN VGS 31.01 kl 1400-1630

Skolen har åpen dag for elever på 10. trinn og deres foresatte. 

Kom på besøk til oss, bli kjent med lærere, elever samt våre programområder.  

Utdanningsprogrammene gir deg noen smakebiter og du får også lov å delta aktivt selv. 
Merk! Vi har ikke parkering i skolegården, vi anbefaler derfor å parkere i sentrum/tunellen.

Vi starter opp kl 1400 og er på skolen helt til kl 1630.

Vi har reine informasjonsmøter i auditoriet i 3. etg kl 1430 og 1530.

Det er aktiviteter i musikk-, dans, drama-bygget, i hovedbygget i 3. etg og i elevkantina vår. 

Det er elevguider rundt om på bygget som svarer på spørsmål og kjører omvisning.

Søkere interesserte i dans oppfordres til å møte mellom kl. 14 og 15 (mange av elevene våre er opptatte med forestillingen Ad Astra etter kl 15.) Det blir en ekstra åpen dag på dans onsdag 7. februar kl. 14 - 15.

Vel møtt til en fin dag hos oss!