ELEVUNDERSØKELSEN PÅ VG1 GJENNOMFØRES I PERIODEN 06.11-08.12

Elevene på vg1 skal gjennomføre elevundersøkelsen i perioden 06.11-08.12. 

Informasjon om undersøkelsen finner du her