Studiespesialisering

Studiespesialisering gir studiekompetanse slik at du kan ta høyere utdanning. I tillegg til de obligatoriske fagene, velger du for vg2 og vg3 å fordype deg innen realfag eller språk og samfunnsfag.

Hvorfor velge studiespesialisering? 

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • matematikk og andre realfag
  • ledelse og økonomi
  • historie, politikk og psykologi
  • språk
  • andre teoretiske fag

Du bør være 

  • interessert i å arbeide med teoretiske fag
  • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
  • interessert i å skrive eller regne
  • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge Kongsbakken videregående skole? 

Kongsbakken er skolen midt i sentrum. Vi er en stor skole med seks klasser på hvert trinn og har derfor et bredt tilbud av programfag, både innen språk, samfunnsfag og realfag.

Skolen tilbyr alle realfag som gir spesiell studiekompetanse. Du kan også velge fordypning i mange samfunnsfag og i tre språk (tysk, fransk). I tillegg kan du velge kinesisk nivå 1. Vi har egne samisklærere som gir undervisning på alle nivå i samisk som første- og andrespråk.

Vi har aktive elever, som deltar og utmerker seg i ulike aktiviteter og opplegg. Det kan være f.eks. NM og OL i filosofi, kjemi, fysikk, engelsk etc. Skolen deltar også regelmessig i Erasmus+prosjekter, European Youth Parliament (EYP), Holbergprisen i skolen, Fysikken i fokus (med aktivitetsleir på Andøya Space Center), studieturer etc.

Kongsbakken er skolen for deg som søker kunnskap og forståelse. Hos oss lærer du refleksjon og kritisk tenking sammen med andre. Dyktige lærere vil utfordre og støtte deg i et inkluderende læringsmiljø.

Søk skoleplass

Du velge å ha samisk på alle trinnene på Kongsbakken vgs. (Vg1-Vg2-Vg3)
Hvis du er spesielt interessert i realfag og teknologi kan du 
søke deg inn på Teknologi og forskerklassen. (Vg1-Vg2-Vg3)

 

Vi tilbyr følgende valgfrie programfag:

 

Fag- og timefordeling realfag 

Fag- og timefordeling språk, samfunnsfag og økonomi 

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag. Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no.