Musikk, dans og drama

Etter å ha fullført dette utdanningsprogrammet oppnår du generell studiekompetanse og kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Dersom du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli danser, koregraf, sanger, musikkpedagog eller skuespiller.

Vi tilbyr fordypning innen 

 

Hvorfor velge musikk, dans og drama?

Musikk, dans og drama gir grunnlag for videre studier i kunstfaglige områder. Et fundament for utøvende kunstnere, pedagoger og yrker som innebærer allsidig arbeid med mennesker.

Utdanningsprogrammet gir faglig fordypning og grunnlag for videre studier relatert til det enkelte kunstfaglige området, som utøvende og skapende kunstnere, som pedagoger og en rekke andre yrker der kunstfaglig kompetanse er relevant. I tillegg forbereder utdanningsprogrammet generelt til videre studier innenfor høyskole- og universitetssektoren og gir god bakgrunn for yrker som innebærer allsidig arbeid med mennesker.

Utdanningsprogrammet har også et allmenndannende siktemål som gir muligheter for estetisk og etisk opplevelse og refleksjon som bidrar til en styrket kulturforståelse. Vi legger derfor stor vekt på den praktiske delen av kunstfagene innenfor musikk, dans og drama.

Du vil som elev måtte utfordre deg selv gjennom å medvirke på konserter, teater- eller danseforestillinger.  Denne erfaringen er fin å ha med seg uansett hvilken yrkesvei du skulle velge.

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
 • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
 • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
 • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter
 • teoretiske fag

Du bør være 

 • musikalsk og god til å synge eller spille et instrument
 • god i en form for dans
 • interessert i å spille roller og stå på en scene
 • innstilt på å øve mye, alene og sammen med andre, i og utenfor skoletiden
 • kreativ
 • Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan få ekstrapoeng på grunnlag av ferdighetsprøver.

Les mer om musikk, dans og drama på vilbli.no

Hvorfor velge Kongsbakken videregående skole? 

Ønsker du opplæring i musikk, dans, eller drama i tillegg til å få generell studiekompetanse, er Kongsbakken stedet for deg! Her møter du mange medelever som brenner for kreative fag. I disse fagene skapes det mange gode fellesopplevelser, trivsel og samhold.

Kongsbakken videregående skole tilbyr på vg1 28 plasser på musikk, 14 på dans og 14 på drama.  Vi har lærere som er faglig dyktige, og viser et stort engasjement i møtet med sine elever!

Vi har lokaler tilgjengelig for øving og trening på ettermiddagstid, både for egenøving og ensembleøving. Vi har øvingsrom i forskjellige størrelser som er utstyrt med piano, noe PA og bandutstyr. Vi har også dramarom og danserom som kan benyttes på ettermiddagstid.

Ferdighetsprøver MDD

Vi gjennomfører ferdighetsprøver for de som søker musikk, dans eller drama i mai det året du søker vg1. Du søker på vanlig måte i VIGO, og haker av for at du ønsker å delta på ferdighetsprøve. Du vil i april få en mail (den mailen du registrerer i VIGO) fra skolen, med invitasjon til ferdighetsprøve. Invitasjon er sendt ut for alle søkere, dag for ferdighetsprøver er 22.mai. Sjekk om du har mottatt mail, se også i Spam/søppelboks - mailen kan ligger der. Mer informasjon om ferdighetsprøvene finner du nedenfor.

Søk skoleplass

Musikk:

De utøvende musikkfagene har en sentral plass i opplæringen. Du får opplæring i ett fordypningsinstrument/sang (vg1, vg2, vg3), og to bruksinstrumenter (vg1). Du får også synge i kor og delta i forskjellige ensembler.

I arbeidet med musikk vil elevene få innsikt i kulturarven og hvordan musikken har vært brukt gjennom historien,  og hvordan den brukes i dag. Programområde for musikk gir et godt grunnlag for den som ønsker å utdanne seg til musiker, musikkpedagog eller andre yrker hvor ferdigheter og kunnskaper om musikk er nyttig. I tillegg får du generell studiekompetanse, som ruster deg til de fleste andre studier.

Dans:

Ta spranget inn i dansens verden!

På danselinja får du muligheten til å utvikle ditt kreative og danseriske potensiale. Gjennom ukentlige klasser i klassisk ballett, moderne/samtidsdans og jazzdans får du en sterk og bred base som danser. Prosjektarbeid er en stor del av utdanningsløpet hvor du vil få innsikt i hele prosessen fra idé til forestilling. Her vil du både få bidra kreativt og skapende i koreografiarbeid samt utvikle eget uttrykk og formidlingsevne i ulike sceniske sammenhenger. Du vil få en omfattende innsikt i hva faget dans består av gjennom danseteknikk, treningslære og anatomi, dansehistorie, koreografi og forestillingsarbeid.

Drama:

På dramalinja har praktisk arbeid og samarbeid en sentral plass i opplæringen. Som elev får du innsikt og trening i å være medskaper i kreative prosesser og utøver i ulike teaterproduksjoner. Mye av arbeidet går ut på å lage små og store visninger for ulike målgrupper, og elevene jobber tett på hverandre og får muligheten til å utvikle sine ferdigheter i samhandling og kommunikasjon.

Gjennom arbeidet får du innsikt i grunnleggende skuespillerarbeid og improvisasjon, og får utforske ulike sjangre og spillestiler. Du vil også få lære om og mulighet til å ta ansvar for andre sider i en teaterproduksjon som lys, lyd, kostyme, scenografi, markedsføring, regi og produksjonsledelse.

Fag- og timefordeling

Veien videre

Med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag. Du finner søknadsfrister og krav på samordnaopptak.no.