Skolens lokaler

Kongsbakken videregående skole består av to bygg, Hovedbygget og MD- bygget

Hovedbygg kart

  

 

  

Kart MD-bygg