Skolens historie

I januar 2020 fylte Kongsbakken videregående skole 187 år, som en av de eldste utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge.

Bilde av skolen - Klikk for stort bildeKongsbakken vgs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 28.august 1830 vedtok Stortinget å bevilge et årlig beløp på 450 spd. til middelskole
i Tromsø. Skolens ordning og drift ble fastsatt ved kongelig resolusjon av 14.mars 1832. Den første skolebygningen som ble tatt i bruk var tidligere konsul Sybrandts hus i Fredrik Langes
nr.14, og skolen startet 7.januar 1833 med en lærer og 18 elever.
(Kilde: "Kongsbakken gjennom 150 år", Utgitt i 1983)

Dagens skolebygning ble bygd i perioden 1919-1924 og ble innviet som ny skole, 1.februar 1924. Bygningen var tegnet av arkitekt P. A. Amundsen, og ble tatt i bruk i 1924 som middelskole og gymnas under navnet Tromsø offentlige høiere almenskole. (På 30-tallet ble middelskolen til realskole.) Senere endret litt til Tromsø offentlige høgre almenskole. Da 9-årig grunnskole kom på 60-tallet, ble navnet til Tromsø Gymnas. Siden 1976 Kongsbakken videregående skole.