Resepsjon

Åpningstid:

08:00 - 15:00 (Sommertid)    15.mai - 14.september
08:00 - 15:30 (Vintertid)        15.september - 14.mai

Tlf: 776 47 300
E-post: kongsbakken.vgs@tromsfylke.no