Elev-PC og IT brukerstøtte

IT-kontoret er lokalisert i kjelleretasjen innerst i gangen på nordsiden av bygget. 

IT-hjelp og Elev-PC