Fravær, orden og atferd

Her vil du finne informasjon om regler og rutiner for fravær.

Alle regler om fravær i videregående opplæring finner du her

I VIS opereres det med ulike fraværskoder, forklaring på disse finner du her

Oppskrift på å melde fremtidig fravær finner du her

Oppskrift på å levere dokumentasjon og egenmelde fravær finner du her