Rådgivning og helse

Ved skolen har vi helsesykepleiere, rådgivere,  miljøarbeidere, PPT-rådgiver og OT- rådgiver som til sammen har tid, kunnskap og erfaring om hvordan gjøre skolehverdagen litt lettere, eller som kan svare på spørsmål du ikke finner ut av.

Skolens rådgivere

Marte Solbu
Rådgiver for vg1-klassene
Rom H001 (ved biblioteket)
Telefon 776 47 310
E-post: marte.solbu@tromsfylke.no

Jan Bjørnstad
Rådgiver vg2 -klassene
Rom H002 (ved biblioteket)
Telefon: 776 47 309
Mobil:   980 81 576
E-post: jan.bjornstad@tromsfylke.no

Janne Gärtner

Rådgiver vg3 klassene

Rom 

Mobil: 

Telefon: 77647928

E-post: janne.gaertner@tromsfylke.no

Ann Kirsti Gamst
Rådgiver for 1MUA, 2MUA 3DAN/DRA

Rom H103 (ved helsesykepleiers kontor)

Telefon 976 94 124
E-post: ann.kirsti.gamst@tromsfylke.no

Beathe Olsen

Rådgiver for 1DAN/DRA, 2DAN/DRA, 3MUA
Rom H003 (ved biblioteket)
Telefon 969 91 000
E-post: beathe.olsen@tromsfylke.no

Harald Hansen
Miljøarbeider MDD
Telefon 980 09 275
E-post: harald.hansen@tromsfylke.no

Julie Jørgensen Jensen
Miljøarbeider vg2 og vg3
Telefon: 915 36 048
E-post: julie.jorgensen@tromsfylke.no

 

Edd Gansmoe
Miljøarbeider vg1 og vg2
Telefon: 411 01 954
E-post: edd.robert.gansmoe@tromsfylke.no