Elevtjenesten på Kongsbakken

Kongsbakken har miljøarbeidere med bred kompetanse og god erfaring med å jobbe med ungdommer. Miljøarbeiderne arbeider tett på elevmiljøet på skolen, med mål om å skape og opprettholde et trygt godt skolemiljø. Trygghet og trivsel hos elevene er viktig, og miljøarbeiderne er tilgjengelig for alle skolens elever, hele skoledagen. Ta kontakt med en miljøarbeider om du trenger noen å prate med om tanker og følelser, ideer til sosiale aktiviteter for klassen, hjelp og veiledning om du er hybelboer, eller bare trenger en støttespiller i skolehverdagen. Trenger du støtte og hjelp til noe faglig så kan miljøarbeiderne hjelpe deg med å finne frem og tale din sak. Under her finner du kontaktinformasjon til miljøarbeiderne.
Miljøarbeiderne har taushetsplikt, og du får ikke fravær for tiden du snakker med dem.

 

  

 

Miljøarbeider.
Julie J. Jensen.
Avdeling: Studiespesialisering

Tlf: 91 53 60 48
E-post: julie.jorgensen@tromsfylke.no

 

  

 


Miljøterapeut - sosionom.
Edd Gansmoe.
Avdeling: Studiespesialisering

Tlf: 41 10 19 54
E-post: edd.robert.gansmoe@tromsfylke.no

​​

​​

 

  

   

 Rådgiver og Miljøterapeut
Ann-Kirsti Gamst.

Avdeling: Musikk, dans og drama.


Tlf: 97 69 41 24
E-post: ann-kirsti.gamst@tromsfylke.no

​​

 

  

    

 Rådgiver og Miljøterapeut
Beathe Olsen.

Avdeling: Musikk, dans og drama.


Tlf: 96 99 10 00
E-post: beathe.olsen@tromsfylke.no

​​

 

      

 Miljøarbeider
Harald Hansen.

Avdeling: Musikk, dans og drama.


Tlf: 98 00 93 75
E-post: harald.hansen@tromsfylke.no

​​