Aktuelt

Framtidige klimaforskere?

Elever fra forskerklassen ble invitert til islaboratoriet til Norsk Polarinstitutt. 

Informasjon til foresatte om Ungdataundersøkelsen

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Tromsø kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Tromsø kommune er det viktig at så mange som mulig deltar.

Til toppen