Visma In School

SKOLEÅRET 2021-2022 vil skolen få nytt skoleadministrativt system, VIS. 

Alle elever vil få tilgang til VIS, her ser du timeplanen din og fraværet ditt. Det er i VIS du melder fra om du har fravær, om du har behov for å søke om fri, tilrettelegging på eksamen osv.

Her finner du en link til introduksjonsvideo om VIS

Til toppen