Ordens og fraværsreglement

Ordensreglement for de videregående skolene i Troms finner du her: 

Ordensreglement

For mer informasjon om fravær i videregående opplæring:

Fraværsregler