TIDLIG INFORMASJONSMØTE FOR VG1 FORESATTE

18.08 kl 1800 avholder vi et informasjonsmøte for foresatte til elever på vg1.   Dette er et kort informasjonsmøte på ca 30 min. Møtet vil bli avholdt digitalt. SMS blir sendt til elevene med påminning om møtet. Link til møtet inne i saka. 

Link til møtet : Vg1 Studiespesialisering: https://meet.tffk.no/webapp/?conference=teams.1252728708@tffk.no

Velkommen til tidlig digitalt foreldrermøte for vg1 elever på Kongsbakken!

Målet med møte er en trygg og god start for din ungdom. Vi ønsker å gi litt informasjon om hvordan skolestarten vil se ut og si litt om hvordan vi jobber med læring og trivsel på skolen.

I møtet presenteres miljøarbeider, rådgiver, trinnansvarlig avdelingsleder og rektor.

Møtet er ca 30 min og skjer på Teams.  

Elevene starter mandag 22. august kl 10 i skolegården. 

Det blir fysisk foreldremøte 13. og 15. september. Innkalling til møtet kommer senere. 

Mvh Therese Figenschou

 

Link til møtet: Vg1 Musikk, dans, drama:  https://meet.tffk.no/webapp/?conference=teams.1258175073@tffk.no

Vi inviterer til et kort informasjonsmøte/foreldremøte i forbindelse med oppstart på videregående for deres barn, torsdag 18.august kl 18.00. Dere deltar på Teamsmøte via lenka overfor. 

Dette vil bli et møte med mest enveiskommunikasjon fra skolen ved avdelingsleder på musikk, dans, drama og rådgiver, men det vil være mulighet til å stille spørsmål også.

Elevene starter først mandag 22.august kl 10 i skolegården.

Det vil bli et fysisk foreldremøte 13. september – dette vil det komme nærmere informasjon om senere.

Vh

Jeanette Selnes Flosand

Til toppen