Språklæring gjennom lokalhistorie

Fire franskklasser og tre tyskklasser besøkte utstillingen om Cora Sandel på Perspektivet museum.

 

Lena Gunnarsen har besøkt Perspektivet museum med sine 4 fransk-grupper, fransk I, vg1, fransk II vg1, fransk II vg 2 og fransk I+II vg3, og fikk også 4 forskjellige og flotte omvisninger av Camilla Erenius, med fokus på Cora Sandels liv i Paris og Bretagne i Frankrike. Cora Sandel bodde faktisk i Frankrike i 15 år! Camilla Erenius viste i tillegg elevene bilder av flere franske kunstnere som levde i Paris på den tida, og snakket litt om de forskjellige kunstretningene, som Cora Sandel ble inspirert av i Paris. Deretter gikk elevene rundt og snakket på fransk om det de så; malerier, møbler etc. De skulle også ta minst et bilde hver av noe de syntes var interessant, da vi også skulle snakke om disse neste økt på skolen.

  

 

 

 

 

 

 

Fransk II vg1, vg2 og fransk I+II vg3 skulle i neste økt på skolen i tillegg lage plakater om Cora Sandels liv i Frankrike, hvor de skrev korte tekster i fortid, og illustrerte med tegninger eller bilder fra utstillinga. De jobbet i grupper på 3 og 4 og presenterte til slutt muntlig i grupper.

 

 

 

 

 

 

 


Alle elevene ga uttrykk for at de likte prosjektet og besøket på Perspektivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Også tysk-3 på VG3 og begge tysk-2 klassene på Vg2 besøkte museum. De var så heldig å få omvisning på tysk med en ung praktikant fra Tyskland, Judith Anna Reicherzer. Elevene lærte mye om Cora Sandels liv, både i Tromsø, Paris og Sverige. De jobbet med oppgaver om krig og flukt, tema som vi hadde jobbet med i undervisningen og som forfatteren ofte tar opp i sine tekster. Her jobbet elevene både på norsk og på tysk. Til slutt fikk de innblikk i den digitale tavlen som guiden hadde oversatt fra norsk til tysk.


For elevene var timen et tysk språkbad med interessant lokalhistorie og elevene uttrykte at de hadde forstått mye mer enn forventet.😅

Til toppen