Informasjon til foresatte om Ungdataundersøkelsen

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Tromsø kommune blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Tromsø kommune er det viktig at så mange som mulig deltar.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning

 

Les mer om Ungdataundersøkelsen (PDF, 118 kB)

Til toppen