GJENNOMFØRING AV ELEVUNDERSØKELSEN

SKOLEN GÅR I DISSE DAGER I GANG MED GJENNOMFØRING AV ELEVUNDERSØKELSEN I ALLE KLASSER PÅ SKOLEN

Elevundersøkelsen omhandler tema som:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Mer informasjon om undersøkelsen kan dere finne ved å trykke her

Informasjon til foresatte om undersøkelsen på flere språk kan du finne ved å trykke her

Til toppen