Framtidige klimaforskere?

Forsker Benjamin Lange og elevene Noah Valio-Engebø, Sindre Sørbye og Snorre Bergland i Torgny Vinjes is- og klimalaboratorium. Elin Vinje Jenssen Elever fra forskerklassen ble invitert til islaboratoriet til Norsk Polarinstitutt. 

I forbindelse med et skoleprosjekt om eksos i snø har elevene fra forskerklassen håpet at det skulle komme nok snø til at de kunne ha nok datagrunnlag til å fullføre prosjektet. Etter en usedvanlig snøfattig vinter så det mørkt ut for hele skoleprosjektet. Les hele artikkelen fra Norsk Polarinstitutt om hvordan det gikk:
"Då snøen ikkje kom"
 

Til toppen