Foreldremøter høsten 2020

Kongsbakken vgs inviterer til foreldremøter i vg1 og vg2. Pga. korona blir det noen begrensninger. Vedlegg: møteplan, høsten 2020

Bare en foresatt pr. elev kan komme, og kontaktlærere vil registrere navnene på de oppmøtte. Det blir ikke noe fellesmøte for alle, men foresatte vil møte kontaktlærer på oppsatt rom. Møteplan, høsten 2020 (PDF, 134 kB)

Til toppen