ELEVUNDERSØKELSEN PÅ KONGSBAKKEN VGS - INFORMASJON

ELEVUNDERSØKELSEN GJENNOMFØRES PÅ KONGSBAKKEN VGS I PERIODEN FREM MOT JUL. 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Informasjon til foresatte om undersøkelsen finner du her: Bokmål (PDF, 104 kB), Nordamisk (PDF, 113 kB)

Informasjon til elever om undersøkelsen finner du her: Bokmål (PDF, 86 kB), Nordamisk (PDF, 128 kB)

For informasjon på flere språk kan du trykke her, Klikk på menypunktet: Dette skal dere informere om. 

Til toppen